Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving mollie ( iDeal ) of paypal. Traphekjes.nl zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat Traphekjes.nl de betaling heeft ontvangen. Rekeningnummer ING NL32INGB0675315190 TAV  Safety Things BV te 's-Hertogenbosch. 

Artikel 2

Traphekjes.nl brengt verzendkosten/afhandelingskosten in rekening. Uw bestelling wordt verstuurd als pakket voorzien van een track en trace code. De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland is € 5,99 voor België € 8,50 (vast bedrag) De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retourzendingen)

Artikel 3

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Traphekjes.nl  is bijgeschreven, verzendt Traphekjes.nl de bestelde artikelen binnen 1 a 2 werkdagen. Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Traphekjes.nl gelijk contact met u op via e-mail.

Artikel 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient te doen binnen 14  dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen. Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld. Zonder voorafgaand overleg worden de verzendkosten standaard al niet door ons vergoed. Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd. Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

TRAPHEKJES.NL Kinderveiligheid Rietveldenweg 2 loods 1
5222AR ´s-Hertogenbosch
Nederland

Traphekjes.nl zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Traphekjes.nl behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Traphekjes.nl behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Traphekjes.nl per e-mail is gemeld.

Is uw bestelling beschadigd of incompleet aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Als uw pakket wordt verzonden dan ontvangt u hier via email een bericht van.

Heeft u het pakket binnen 3 werkdagen nog niet ontvangen terwijl u bericht heeft gekregen dat uw bestelling is verzonden, dan dient u ons dat gelijk te laten weten! Anders kunnen wij geen onderzoek meer instellen en vervalt uw recht op vergoeding.

Artikel 5

Traphekjes.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 6

Traphekjes.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Traphekjes.nl en transportstagnatie.

Artikel 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Traphekjes.nl worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8

Traphekjes.nl geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Traphekjes.nl gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

Artikel 9

Geleverde goederen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Traphekjes.nl haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Traphekjes.nl met een minimum van € 35,00.

Artikel 10

Bestellingen welke buiten schuld van Traphekjes.nl tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Traphekjes.nl .

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen

Buiten de garantie valt:
- Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
- Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik (zoals laten vallen) of verkeerde behandeling.
- Roest door het gebruik van water en zeep.
- Bewerking door een andere partij

Retourbeleid / Herroepingsrecht
14 dagen bedenktijd

Wij vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over de producten die je bij ons besteld. We doen daarom niet moeilijk over een redelijke bedenktijd. Je hebt bij ons 14 dagen de tijd om te beslissen over je aankoop. Binnen deze 14 dagen mag je de bestelling ruilen en retourneren.
Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikerssporen.
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking retour worden gezonden.
- Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.

- Als de zending vóór het retourneren gratis verzonden is omdat u boven een bepaald bedrag (€ 50,00  voor Nederland, of onder de € 75 voor België) uitkomt, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht als deze na de retour zending onder de € 50,00 voor Nederland, of onder de € 75 voor België uitkomt.

Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.
De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.